شهیدمحمد صادقی 

  نام پدر:نبی

تاریخ تولد :1342/8/12   

محل تولد: تهران

 سن:23 

  تاریخ شهادت:1365/10/24

محل شهادت:شلمچه 

 عملیات :کربلای 5

محل خدمت : فرمانده گردان10 امام حسین (ع)

مزار:بهشت زهرا(س) قطعه 27   ردیف:94مکرر شماره5