محمد صادقی   نام پدر:نبی

تاریخ تولد :1342/8/12   محل تولد: تهران سن:23   تاریخ شهادت1365/10/24

محل شهادت:شلمچه  عملیات :کربلای 5

مزار:بهشت زهرا(س) قطعه 27   ردیف:94مکرر شماره5

محل خدمت : فرمانده گردان10 امام حسین (ع)