شهید سالم یوسف نژادیان    

     نام پدر : اسحاق   

عضویت : وظیفه

تاریخ تولد :7-7-1345شمسی

محل تولد:خوزستان-خرمشهر

محل خدمت :گردان توپخانه 12 حمزه

تاریخ شهادت : 17-5-1367شمسی

سن:22سال   

محل شهادت : شلمچه     

گلزارشهدا:امام زاده علی ابن جعفر(ع)

قم
https://s18.picofile.com/file/8439258484/scan0011.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258500/scan0013.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258518/scan0014.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439258826/scan0086.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258900/scan0095.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258850/scan0090.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258926/scan0097.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258834/scan0087.jpghttps://s19.picofile.com/file/8439258942/scan0101.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258592/scan0048.jpg
https://s19.picofile.com/file/8439258934/scan0100.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258892/scan0094.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258868/scan0091.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258842/scan0089.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258884/scan0093.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258876/scan0092.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258918/scan0096.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258818/scan0080.jpg
https://s19.picofile.com/file/8439258550/scan0028.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258700/scan0067.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258718/scan0069.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258750/scan0072.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258676/scan0064.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258768/scan0073.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258626/scan0055.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258768/scan0073.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258634/scan0056.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258650/scan0061.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258568/scan0030.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439258668/scan0062.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258776/scan0074.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258534/scan0022.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258584/scan0037.jpghttps://s19.picofile.com/file/8439258800/scan0079.jpg
https://s19.picofile.com/file/8439258526/scan0019.jpghttps://s19.picofile.com/file/8439258726/scan0070.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258784/scan0077.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439258568/scan0030.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258642/scan0059.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439258684/scan0065.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439258618/scan0052.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439259184/scan0120.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439259150/scan0118.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439259168/scan0119.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439259134/scan0116.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439259118/scan0114.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439259126/scan0115.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439259084/scan0112.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439259100/scan0113.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439259050/scan0110.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439259076/scan0111.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439259026/scan0108.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439259034/scan0109.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439259018/scan0107.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439259000/scan0106.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258950/scan0102.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439258976/scan0103.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258984/scan0104.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439258992/scan0105.jpg