شهید حبیب الله هادی پور کلدره  

      نام پدر : رحمت علی          

عضویت : بسیجی

تاریخ تولد:2-8-1331شمسی 

محل تولد:روستای کلدره شهرستان رودسر

  تاریخ شهادت : 16-4-1365شمسی

    محل شهادت : مهران

گلزارشهدا: بهشت زهرا

قطعه53 ردیف 139 شماره 13

تهران


https://s19.picofile.com/file/8439363418/scan0012.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439363434/scan0013.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439362776/scan0016.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439362750/scan0015.jpghttps://s19.picofile.com/file/8439363450/scan0017.jpg


https://s9.picofile.com/file/8354109442/scan0034.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439362834/scan0028.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439363484/scan0023.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439362792/scan0022.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439363576/scan0026.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439362842/scan0029.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439362818/scan0027.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439362800/scan0024.jpghttps://s19.picofile.com/file/8439362700/IMG_20191209_WA0003.jpghttps://s19.picofile.com/file/8439362850/scan0033.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439362684/IMG_2798.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439362726/scan0009.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439362734/scan0011.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439362692/IMG_20191209_WA0002.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439362784/scan0019.jpg