شهید مرتضی نورایی 

          نام پدر : محمدرضا          

عضویت : بسیجی 

تاریخ تولد:1344/10/10شمسی 

محل تولد : تهران

محل خدمت : بهداری

  تاریخ شهادت :1366/12/28شمسی  

   محل شهادت : شاخ شمیران 

   گلزارشهدا :بهشت زهرا(س) 

قطعه40 ردیف15 شماره22

تهران


نهم دی ۱۳۴۴، در تهران چشم به جهان گشود. پدرش محمدرضا و مادرش،کبرا نام داشت. تا پایان سوم راهنمایی درس خواند. کارمند بانک بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم اسفند ۱۳۶۶، در حلبچه عراق بر اثر بمباران هوایی شهید شد. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

https://s19.picofile.com/file/8439383200/scan0007.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439383184/scan0006.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439383100/scan0001.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439383218/scan0008.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439383226/scan0009.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439383234/scan0010.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439383242/scan0011.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439383176/scan0005.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439383118/scan0002.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439383168/scan0004.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439383134/scan0003.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439383334/scan0030.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439383342/scan0031.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439383350/scan0032.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439383368/scan0033.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439383384/scan0034.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439383392/scan0035.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439383400/scan0036.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439383418/scan0037.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439383276/scan0026.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439383292/scan0027.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439383318/scan0029.jpg