نام : شهید محمد رضا مهدوی  فرزند  : عباس     تاریخ تولد :1345/9/9   سن : 22  عملیات : بیت المقدس2    

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 3/3/1367      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : دیده بانی   مزار: بهشت زهرا (س)قطعه 50 ردیف 52 شماره23