شهید غلامرضا میرزا آقائی

نام پدر  : علی 

عضویت : رسمی

تاریخ تولد : 11-1-1339شمسی

محل تولد:تهران-دماوند

محل خدمت : بهداری

تاریخ شهادت : 30-11-1364شمسی

محل شهادت : آبادان

گلزارشهدا: سربندان

دماوند-ابرشیوه


http://s6.picofile.com/file/8376323042/51.jpg


http://s6.picofile.com/file/8376322934/13.jpg

http://s7.picofile.com/file/8376322942/14.jpg

http://s6.picofile.com/file/8376322950/15.jpg

http://s6.picofile.com/file/8376323018/50.jpg

http://s6.picofile.com/file/8376323000/48.jpg

http://s7.picofile.com/file/8376322984/43.jpg

http://s6.picofile.com/file/8376322918/5.jpg

http://s7.picofile.com/file/8376323084/60.jpg

http://s6.picofile.com/file/8376323092/65.jpg