شهید محمد محمد هاشمی  

 نام پدر: علی اکبر

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد : 15-1-1345شمسی

محل تولد: تهران

محل خدمت :گردان توپخانه 15 قائم(عج)

تاریخ شهادت : 8-9-1366شمسی 

محل شهادت : شلمچه    

گلزارشهدا: بهشت زهرا (س) 
قطعه29  ردیف129 شماره4
تهران


شهید محمد محمدهاشمی/ پنجم فروردین 1345، در شهرستان تهران دیده به جهان گشود. پدرش علی اکبر، کارمند ارتش بود و مادرش بتول نام داشت. هشتم آذر 1366، با سمت توپچی توپ 130 در شلمچه بر اثر اصابت ترکش گلوله، توپ به شکم، شهید شد. مزار وی در بهشت زهرای زادگاهش قرار دارد.

http://s7.picofile.com/file/8382892300/317845_625.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382892234/317843_357.jpg

http://s6.picofile.com/file/8382892268/317844_473.jpg


https://s17.picofile.com/file/8412339284/scan0066.jpg

https://s17.picofile.com/file/8412339300/scan0067.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439535842/scan0094.jpg


http://s6.picofile.com/file/8382892618/317858_669.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382892742/317863_661.jpg

http://s6.picofile.com/file/8382892568/317856_899.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382892700/317862_777.jpg

http://s6.picofile.com/file/8382892350/317848_706.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382892550/317855_626.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382892334/317847_622.jpg

http://s6.picofile.com/file/8382892418/317852_596.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382892484/317854_794.jpg

http://s6.picofile.com/file/8382892650/317860_679.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382874684/image_2019_12_26_0_38_21_995_0s6.jpg

http://shahrestanha.navideshahed.com/files/fa/news/1397/9/10/317867_594.jpg

http://s6.picofile.com/file/8382892368/317849_993.jpg

http://s6.picofile.com/file/8382892392/317850_550.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439535818/scan0025.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439535784/scan0017.jpg


http://s6.picofile.com/file/8382892442/317853_744.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382892600/317857_456.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382892626/317859_854.jpg

http://s6.picofile.com/file/8382892768/317864_238.jpg

http://s6.picofile.com/file/8382892792/317865_231.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382892318/317846_682.jpg

http://s7.picofile.com/file/8382892692/317861_332.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439535934/scan0070.jpg


https://s16.picofile.com/file/8412339342/scan0068.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439535918/scan0071.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439535792/scan0018.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439535826/scan0096.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439535834/scan0095.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439535884/scan0080.jpg


http://s7.picofile.com/file/8377959484/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF.jpg

https://s16.picofile.com/file/8412339534/scan0076.jpg

https://s19.picofile.com/file/8439535868/scan0092.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439535876/scan0091.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439535942/scan0069.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439535900/scan0075.jpg