شهید رضا قلی لنگری 

   نام پدر : براتعلی    

عضویت : وظیفه  

تاریخ تولد: 1-1-1348شمسی

محل تولد:بجنورد-خراسان شمالی

محل خدمت : 12 حمزه

تاریخ شهادت :17-5-1367شمسی 

محلشهادت : شلمچه  

گلزار شهدا: انصارالحسین قطعه 2

خراسان شمالی-بجنورد