شهید محمد کریمی 

   نام پدر : کاظم        

عضویت : وظیفه    

تاریخ تولد:1-3-1346شمسی  

محل تولد: قزوین-تاکستان

محل خدمت : گردان توپخانه15 قائم(عج)

تاریخ شهادت :1-3-1367شمسی  

محل شهادت : خرمشهر   

گلزار شهدا: تاکستان

قزوین

http://s7.picofile.com/file/8376371542/8.jpg


http://s6.picofile.com/file/8376371526/7.jpg


http://s6.picofile.com/file/8376371500/5.jpg


http://s7.picofile.com/file/8376371450/3.jpg


http://s7.picofile.com/file/8376371492/4.gif


http://s7.picofile.com/file/8376371518/6.jpg


http://s7.picofile.com/file/8376371568/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_25_.jpg