شهید مطلب کیان 

     نام پدر : صفر       

عضویت : بسیجی  

تاریخ تولد:6-4-1332شمسی

محل تولد:طالقان-البرز

محل خدمت : مخابرات

تاریخ شهادت : 22-1-1366شمسی     

محل شهادت : شلمچه  

گلزارشهدا: بهشت زهرا(س)

 قطعه29 ردیف91 شماره18

تهران


http://s16.picofile.com/file/8412329518/6616527.jpghttp://s17.picofile.com/file/8412329026/2.jpg

http://s17.picofile.com/file/8412329000/1.jpg


http://s17.picofile.com/file/8412329042/3.jpg