شهید حسین کاظمی منش 

نام پدر  : غلامعلی  

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 5-4-1348شمسی

محل تولد:قم

محل خدمت :گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت :10-3-1367شمسی

محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا: علی ابن جعفر

قم

شهید حسین کاظمی منش


شهید حسین کاظمی منششهید حسین کاظمی منش


شهید حسین کاظمی منش


شهید حسین کاظمی منش


شهید حسین کاظمی منش


شهید حسین کاظمی منش


شهید حسین کاظمی منشhttp://s7.picofile.com/file/8377959476/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B4_%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D9%86.jpgحسین در سن شانزده سالگی رفت و اسمش را برای جبهه نوشت. پدرش می گفت یا من بروم جبهه یا شما و اگرمن بروم جبهه شما نان هشت نفر را می دهید . حسین گفت: پدرجان شما نرو جبهه من می روم جبهه یک نفر نان خورکم می شود و راهی که می خواست برود و رفت.

راوی: مادر شهید


من به پسرم گفتم حسین شما که قدتان کوتاه است و عراقی ها از شما نمی ترسند.گفت مادر ما در حمله وقتی الله اکبر و لااله الاالله را با صدای بلند می گوییم آنها از بلندی صدا و این کلمات وحشت می کنند و خداوند وحشت توی دل آنها می اندازد.

راوی: مادر شهید


به حسین گفتم درست را بخوان تمام شد اسمت را برای سربازی بنویس. گفت : مادر وقتی درسم تمام شود جنگ هم تمام می شود. شما در خانواده و فامیل خودتان شهید ندارید و هیچکاری هم برای اسلام نکردید.

راوی: مادر شهید