نام : شهید حسین کاظمی منش    فرزند  : غلامعلی  

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 10/3/1367      محل شهادت : شلمچه      محل خدمت : 40 بعثت

مزار شهید : قم ، گلزار شهدای علی ابن جعفر


حسین در سن شانزده سالگی رفت و اسمش را برای جبهه نوشت. پدرش می گفت یا من بروم جبهه یا شما و اگرمن بروم جبهه شما نان هشت نفر را می دهید . حسین گفت: پدرجان شما نرو جبهه من می روم جبهه یک نفر نان خورکم می شود و راهی که می خواست برود و رفت.

راوی: مادر شهید


من به پسرم گفتم حسین شما که قدتان کوتاه است و عراقی ها از شما نمی ترسند.گفت مادر ما در حمله وقتی الله اکبر و لااله الاالله را با صدای بلند می گوییم آنها از بلندی صدا و این کلمات وحشت می کنند و خداوند وحشت توی دل آنها می اندازد.

راوی: مادر شهید


به حسین گفتم درست را بخوان تمام شد اسمت را برای سربازی بنویس. گفت : مادر وقتی درسم تمام شود جنگ هم تمام می شود. شما در خانواده و فامیل خودتان شهید ندارید و هیچکاری هم برای اسلام نکردید.

راوی: مادر شهید