شهید محرمعلی کتی  

   نام پدر : حمزه    

عضویت :وظیفه  

تـاریخ تـولـد :30-11-1347شمسی

محل تولد:تهران-ورامین

محل خدمت : نیروی انسانی   

تاریخ شهادت :11-4-1367شمسی 

محل شهادت : شلمچه  

گلزار شهدا: خیرآباد

تهران-ورامینhttps://s19.picofile.com/file/8439577850/scan0073.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439577876/scan0070.jpg
https://s18.picofile.com/file/8439577792/scan0031.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439577826/scan0035.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439577818/scan0027.jpg


https://s19.picofile.com/file/8439577834/scan0041.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439577892/scan0064.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439577800/scan0028.jpg