شهید محمدرضا قلندری  

   نام پدر: قدرت الله    

عضویت : بسیجی  

تاریخ تولد:1-10-1347شمسی

محل تولد:تهران-شمیرانات-تجریش

محل خدمت : دیده بانی

تاریخ شهادت : 26-11-1364شمسی

محل شهادت : جزیره مجنون 

نحوه شهادت : اصابت تیر مستقیم تانک به دکل دیده بانی 

گلزارشهدا : امامزاده علی اکبر  چیذر

تهران

یکم دی ۱۳۴۷، در شمیرانات چشم به جهان گشود. پدرش قدرت الله، رنگ فروش بود و مادرش،فاطمه نام داشت. تا دوم متوسطه در رشته علوم تجربی درس خواند. به عنوان بسیجیی در جبهه حضور یافت. بیست و ششم بهمن ۱۳۶۴، با سمت دیده بان در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله تانک شهید شد. مزار او در گلزار شهدای چیذر واقع است.

 

 

https://s19.picofile.com/file/8439603734/scan0084.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603768/scan0087.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603750/scan0086.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603742/scan0085.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603776/scan0088.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603784/scan0089.jpg

 

 

 

https://s18.picofile.com/file/8439603568/scan0032.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603550/scan0031.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603576/scan0039.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603592/scan0040.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603600/scan0041.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603300/10_29_.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603292/10_27_.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603284/10_25_.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603234/10_20_.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603534/scan0027.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603684/scan0053.jpg

 

 

https://s18.picofile.com/file/8439603542/scan0028.jpg

 

 

 

https://s18.picofile.com/file/8439603268/10_23_.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603650/scan0050.jpg

 

 https://s19.picofile.com/file/8439603226/10_19_.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603250/10_21_.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603418/scan0004.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603500/scan0014.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603434/scan0005.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603692/scan0062.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603726/scan0081.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603700/scan0074.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603526/scan0021.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603718/scan0079.jpg

 

 

https://s18.picofile.com/file/8439603618/scan0047.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603634/scan0048.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603642/scan0049.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603450/scan0006.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603468/scan0008.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s18.picofile.com/file/8439603476/scan0009.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603118/10_1_.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603126/10_3_.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603134/10_6_.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603326/10_31_.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603142/10_8_.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603150/10_9_.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603176/10_10_.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603192/10_12_.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603200/10_13_.jpg

 

 

 

 https://s19.picofile.com/file/8439603484/scan0010.jpg

 

https://s19.picofile.com/file/8439603492/scan0012.jpg

 

 

https://s19.picofile.com/file/8439603518/scan0015.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603342/10_33_.jpg

 

 

https://s19.picofile.com/file/8439603334/10_32_.jpg

 

https://s18.picofile.com/file/8439603350/10_35_.jpg

 

 

 

 

 

https://s18.picofile.com/file/8439603668/scan0051.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://s18.picofile.com/file/8439603376/3210_4_.jpg