نام : شهید حمید فمی تفرشی     فرزند  : تقی         

عضویت : وظیفه   تاریخ تولد 1346/4/26   تاریخ شهادت : 1365/10/19   محل شهادت :شلمچه      محل خدمت : گردان 15 قائم

مزار : بهشت زهراء (سلام الله علیها ) قطعه 53 ردیف 11 شماره 9