نام : شهید حسن  شمیرانی  فرزند  : حسن علی     

عضویت : بسیجی    تاریخ تولد: 20-8-1344 شمسی           محل تولد: تهران              تاریخ شهادت : 12/12/1364      محل شهادت : مجنون       محل خدمت : دیده بانی

گلزار شهدا: بهشت زهرا قطعه:53 ردیف:55 شماره مزار:8

از راست : شهید حسن شمیرانی . نمی دانم . شهیدمحمد علی کرمی . جعفر شعبانی . نفر جلو هم مهدی یوسفی 


از راست ایستاده : یزدان زالی پولی . حسین شیرین . حجت ایروانی . حسن رضایی . حمید خسروی . مهدی یوسفی . شهریتر شجاع . نمی دانم . 

نشسته از راست : روح الله محمدی . مهدی خوشدل . شهید کاظم بانان متقی . شهید حسن شیری . ولی حسین ورمرزیار . محمد سنبری

اواخر ۱۳۶۴ موقعیت شهید مهرآبادی . چهارراه صاحب الزمان .