نام : شهید مصطفی سمیعی پنجی    فرزند  : علی       

عضویت : بسیجی   محل تولد: تهران     تاریخ تولد: 3-9-1347 شمسی   تاریخ شهادت : 31/4/1367     محل شهادت : شلمچه     محل خدمت : تعمیر و نگهداری

تاریخ شهادت : 31-4-1367 شمسی

گلزار شهدا: بهشت زهرا قطعه:29 ردیف:59 شماره مزار:5