نام : شهید محمد علی زرآبادی پور  فرزند  : غلامحسین     عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 23-11-1365 محل شهادت : پل مارد      محل خدمت : تدارکات

تاریخ تولد: 19-3-1338 شمسی
محل تولد: قزوین - رودبارشهرستان
گلزار شهدا
ی  شهرقزوین


نوزدهم خرداد
۱۳۳۸، در روستای سپوهین رودبار از توابع شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش غلامحسین و مادرش ام‌البنین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و سوم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت موج انفجار و پرتاب در آب به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای شهر زادگاهش قرار دارد.