نام :    فرزند  : رزاق        

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 24/11/1364      محل شهادت : آبادان      محل خدمت : پدافند

تاریخ تولد: 7-4-1344 شمسی
محل تولد: مازندران - بابل
 


گلزار شهدا
ی خلیل کلا شهر:مازندران - بابل