نام : شهید محمدرضا راوری راد    فرزند  : حبیب الله    

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 17/9/1368      محل شهادت : سه راه حسینیه  

  محل خدمت : تعمیر و نگهداری

تاریخ تولد: 1-1-1348 شمسی
محل تولد: تهران
گلزار شهدا:  بهشت زهرا قطعه:40 ردیف:78 شماره مزار:12