شهید پرویز داودی 

          نام پدر : قدرت الله       

عضویت :وظیفه

تاریخ تولد: 15-6-1345 شمسی

محل تولد: تهران - فیروزکوه
محل خدمت : مدیریت داخلی

تاریخ شهادت : 31-4-1366شمسی

محل شهادت : کرخه   

گلزار شهدا: ولی اباد  

ورامین_ تهران
http://s6.picofile.com/file/8377641334/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2.jpg