شهید زرعلی خزایی 

        نام پدر : عطا         

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 19-9-1345 شمسی
محل تولد: کرمانشاه - کنگاور

تاریخ شهادت:3-5-1365شمسی

محل شهادت : کرخه  

گلزار شهدا: امامزاده عماد(ع)

رباط کریم _ تهران

زرعلی خزایی نوزدهم آذر 1345، در شهرستان نهاوند دیده به جهان گشود. پدرش عطا و مادرش عروس نام داشت.  به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پانزدهم مرداد 1365، در رودخانه کرخه غرق شد و به شهادت رسید. پیکر او را در امامزاده عماد شهرستان رباط کریم به خاک سپردند.


http://s7.picofile.com/file/8377641326/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg