شهید حسین حاجی زمانعلی  
نام پدر : علی     
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد: 1-2-1345 شمسی
محل تولد: تهران
محل خدمت :  بهداری
تاریخ شهادت : 27-1-1366شمسی 
محل شهادت : خرمشهر
گلزار شهدا : بهشت زهرا(س)
قطعه:29 ردیف:5 شماره مزار:2
تهرانhttp://s6.picofile.com/file/8377641234/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg