نام : شهید سید موسی حسینی     فرزند  : سیدمحمدنبی    

عضویت : بسیجی   تاریخ شهادت : 25/11/1365      محل شهادت : شلمچه     محل خدمت :

تاریخ تولد: 1-4-1337 شمسی
محل تولد: لرستان - دورود
گلزار شهدایافت آباد اسلامشهر