شهید حسین حفیظی   
نام پدر : رحمت الله       
عضویت : وظیفه 
تاریخ تولد: 7-2-1345 شمسی
محل تولد: تهران - ری
محل خدمت : تعمیر و نگهداری
تاریخ شهادت : 22-1-1366شمسی  
محل شهادت : شلمچه    
گلزار شهدا: بهشت زهرا سلم الله علیها
قطعه:29 ردیف:76 شماره مزار:18
تهرانhttp://s6.picofile.com/file/8384280276/resized_371213_814.jpg

http://s6.picofile.com/file/8384280450/resized_371202_126.jpg

http://s6.picofile.com/file/8384280434/resized_371205_287.jpg

http://s7.picofile.com/file/8384280418/resized_371206_123.jpg

http://s7.picofile.com/file/8384280392/resized_371207_388.jpg

http://s6.picofile.com/file/8384280384/resized_371208_232.jpg

http://s6.picofile.com/file/8384280342/resized_371209_463.jpg

http://s7.picofile.com/file/8384280334/resized_371210_940.jpg

http://s7.picofile.com/file/8384280326/resized_371211_195.jpg

http://s7.picofile.com/file/8384280300/resized_371212_656.jpg


http://s7.picofile.com/file/8384281342/3.jpg


http://s6.picofile.com/file/8376924542/1242336MKAC001_001.jpg

http://s7.picofile.com/file/8376924518/1242336MKAC001_002.jpg

http://s7.picofile.com/file/8376924476/1242336MKAC001_003.jpg

http://s6.picofile.com/file/8376924434/1242336MKAC001_004.jpg

http://s7.picofile.com/file/8376924392/1242336MKAC001_005.jpg

http://s6.picofile.com/file/8376924368/1242336MKAC001_006.jpg

http://s7.picofile.com/file/8376924342/1242336MKAC001_007.jpg

http://s6.picofile.com/file/8376924326/1242336MKAC001_008.jpg

http://s6.picofile.com/file/8376924292/1242336MKAC001_009.jpg

http://s6.picofile.com/file/8376924276/1242336MKAC001_010.jpg

http://s7.picofile.com/file/8376923918/1242336MZEA001_001.jpg

http://s6.picofile.com/file/8376923884/1242336MZEA001_002.jpg

http://s6.picofile.com/file/8376926634/1242336KVAC001_001.jpghttp://s7.picofile.com/file/8376926626/1242336KVAC001_002.jpg

http://s7.picofile.com/file/8376926592/1242336KVAC001_004.jpg

http://s6.picofile.com/file/8384281334/2.jpg

http://s6.picofile.com/file/8384281426/1.jpg