شهید علیرضا جعفر یحیی
نام پدر : امیر    
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد: 20-1-1346شمسی
محل تولد: تهران
محل خدمت : گردان 40 بعثت آتشبار دو  دسته یک
تاریخ شهادت : 5-10-1365شمسی
محل شهادت : شلمچه    
گلزارشهدا:بهشت زهرا سلام الله علیها
قطعه:53 ردیف:59 شماره مزار:14
تهران