شهید ابراهیم حاتمی
نام پدر : محمد    
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد: 5-2-1345 شمسی
محل تولد: تهران
متاهل
محل خدمت:گردان40بعثت آتشبار2 دسته2
تاریخ شهادت : 5-10-1365شمسی
محل شهادت : شلمچه
گلزار شهدا:  یافت آباد
 اسلامشهر _ تهران
 
http://s6.picofile.com/file/8377641218/%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85.jpg