شهید علی توللی پور

    نام پدر : سرمست 

    عضویت : وظیفه 

  تاریخ تولد : 4-3-1346شمسی

محل تولد : کرج

  محل خدمت : 17 امام صادق(ع)

  تاریخ شهادت : 21-10-1365شمسی

   محل شهادت : شلمچه 

گلزارشهدا : امام زاده طاهر(ع)

البرز-کرج


در بخشی از متن کتاب آمده است:

«روحیه‌ی حاجعلی با بقیه‌ی بچه‌ها فرق داشت؛ او زمان مبارزه فقط دفاع می‌کرد و حمله‌ای درکار نبود. یادم هست یک‌بار با یکی از بچه‌ها که حریف قدرتمندی هم برایش محسوب می‌شد، مسابقه داد. حریفش سعی می‌کرد ضربه بزند و او فقط دفاع می‌کرد. در یک‌لحظه که حریفش غفلت کرده بود، او پای خود را بالا آورد و جمع کرد تا ضربه بزند، اما پس از مکث کوتاهی، پای خود را آرام پایین گذاشت. با دیدن این صحنه، مبارزه را قطع کردم. جلو رفتم و به او گفتم: «علی! چرا این کار را کردی؟ تو که می‌دانی اگر یک‌لحظه غفلت کنی چنان ضربه‌ای به تو می‌زند که نقش زمین شَوی؛ چرا ضربه را نزدی؟» نگاهی کرد و گفت: «استاد! آخر او پشتش به من بود، اگر او را می‌زدم از پشت زده بودم».