شهید علی اصغر پوردغائی 

   نام پدر : عباس    

عضویت : بسیجی

 تاریخ تولد: 1-1-1344 شمسی

محل تولد: تهران

  تاریخ شهادت : 9-5-1365شمسی  

   محل شهادت : مهران   

گلزارشهدا :بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه:53 ردیف:105 شماره مزار:16

تهران

8 روز در جبهه بود که شهید میشود