نام :     فرزند  : محمد حسین          

عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 22/1/1366      محل شهادت : شلمچه     تاریخ تولد: 1-1-1347 شمسی
محل تولد: آذربایجان غربی - مهاباد


گلزار شهدا: بهشت زهرا قطعه:29 ردیف:99 شماره مزار:2

محل خدمت : مخابرات