نام : شهید حسن بوربور     فرزند  : ابوالقاسم              

عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 5/10/1365      محل شهادت : شلمچه محل خدمت : 15 قائم

تاریخ تولد: 30-4-1346 شمسی
محل تولد: تهران - ورامین

گلزار شهدای پیشوا - ورامین

شهید حسن بوربور  در 10 تیر 65 در منطقه عملیاتی کربلا یک واقع در مهران در حالی که 19 سال بیشتر نداشت بر اثر اصابت ترکش خمپاره مزدوران بعثی به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
پیکر پاک شهید در گلستان شهدای سید فتح اله به خاک سپرده شده است.