نام : شهید کاظم بانان متقی    فرزند  : محمدحسین     عضویت : وظیفه    تاریخ شهادت : 16/4/1365      محل شهادت : مهران      محل خدمت : دیده بانی

تاریخ تولد: 20-6-1345 شمسی
محل تولد: آذربایجان شرقی - تبریز

گلزار شهدای عباسی شهر:آذربایجان شرقی – تبریز

بسیجی شهید قاسم بانان متقی متولد اول خرداد ۱۳۳۷، ۲۲ تیر ۱۳۶۱ در منطقه شلمچه عملیات رمضان و پاسدار شهید کاظم بانان متقی متولد ۲۰ شهریور ۱۳۴۵، ۱۷ تیر ۱۳۶۵ در منطقه مهران عملیات کربلای یک به فیض شهادت نایل شدند.