شهید کاظم بانان متقی  

        نام پدر : محمدحسین 

    عضویت : وظیفه

تاریخ تولد: 20-6-1345 شمسی

محل تولد: آذربایجان شرقی - تبریز
   محل خدمت : دیده بانی

    تاریخ شهادت : 16-4-1365شمسی

      محل شهادت : مهران  

گلزار شهدا : عباسی

آذربایجان شرقی – تبریزبسیجی شهید( قاسم بانان متقی) متولد اول خرداد ۱۳۳۷، ۲۲ تیر ۱۳۶۱ در منطقه شلمچه عملیات رمضان و پاسدار شهید( کاظم بانان متقی )متولد ۲۰ شهریور ۱۳۴۵، ۱۷ تیر ۱۳۶۵ در منطقه مهران عملیات کربلای یک به فیض شهادت نایل شدند.