نام : شهید محمود آتشگر    فرزند  : احمد         عضویت : وظیفه   تاریخ شهادت : 16/11/1365      محل شهادت : شلمچه      محل خدمت : 17 امام صادق(ع)

محمود آتشگر، بیست و هشتم شهریور ۱۳۴۵، در شهر قزوین به دنیا آمد، پدرش احمد، کارگر کارخانه بافندگی بود، مادرش عفت‌الملوک نام داشت، تا دوم راهنمایی درس خواند و کارگر بود.
این شهید بزرگوار به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت، یازدهم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و کمر، شهید شد و مزار او در گلزار شهدای شهر قزوین واقع است.