نام : شهید اصغر آقا بالا زاده بیرنگ    فرزند  حسن     

عضویت : بسیجی    تاریخ شهادت : 4/10/1365      محل شهادت : شلمچه       محل خدمت : بهداری

تاریخ تولد: 15-12-1335 شمسی
محل تولد: آذربایجان شرقی - تبریز

قطعه:53 ردیف:39 شماره مزار:16 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران