نام : شهید رمضانعلی اسفندیار 

   فرزند : غلامرضا  

  تاریخ تولد: 2-1-1347 شمسی

محل تولد: تهران - فیروزکوه

عضویت : وظیفه   

تاریخ شهادت : 1365/10/27

   محل خدمت : گردان توپخانه 17 امام صادق(ع)

   محل شهادت : شلمچه  

گلزار شهدای  لزور تهران - فیروزکوه

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://s6.picofile.com/file/8377143142/626298.jpg

 


http://s6.picofile.com/file/8377143276/626295.jpg

 

http://s6.picofile.com/file/8377143442/626274.jpg

 

http://s7.picofile.com/file/8377143534/626249.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s7.picofile.com/file/8377143334/626275.jpg

 

http://s7.picofile.com/file/8377143484/626250.jpg

 

http://s7.picofile.com/file/8377143576/626240.jpg

سنگر محل شهادت