مرحوم علی اکبر جعفری  

   نام پدر :حسین

عضویت : بسیجی

تاریخ تولد : 1301 

محل تولد: همدان 

  تاریخ رحلت  : 1391/2/18

سابقه جبهه : 92ماه 

  جانبازی : 20درصد 

  محل خدمت : تبلیغات

محل رحلت :  اسلامشهر      

 


https://s21.picofile.com/file/8446129034/scan0096.jpg

https://s20.picofile.com/file/8446128934/scan0086.jpg


https://s21.picofile.com/file/8446128984/scan0091.jpg