حیدر جمالی
نام پدر: کریم
تاریخ تولد: 9-4-1348 شمسی
محل تولد: تهران 
تاریخ شهادت : 21-10-1365 شمسی
محل شهادت : شلمچه 
گلزار شهدا: بهشت زهرا
 قطعه:26 ردیف:4 شماره مزار:37مکرر 
تهران
1

2

3

4

5

6