تقی ضحاکی

نام پدر: رمضانعلی

تاریخ تولد: 10-5-1346 شمسی

محل تولد: تهران 

تاریخ شهادت : 12-3-1378 شمسی

گلزار شهدا: بهشت زهرا

تهران