برادر پاسدار علی باسخا، خوش تیپ ­ترین دیده ­بان یگان. تا آخرین روزهای جنگ در یگان بود و بعد از جنگ هم در سنگر علم و دانش به جهاد ادامه داد.  (آخرین مسئولیت در دوران دفاع مقدس)