برادر بسیجی کاظم بشیری، اهل شهرری. دیده ­بان متعهد و دلاور؛ جانباز 10 % با سابقه 48 ماه حضور  در تیپ 63، کردستان و لشگر 27 را در کارنامه خود دارد