البوم عکس امینی-احمد

بسیجی دو ساله برادر احمد امینی که تقلید صدایش معرکه بود و همه را به وجد می­آورد. نیروی مخابرات تطبیق یگان