البوم عکس امیرخانی-امیر


برادر بسیجی امیر امیرخانی حضور موثر در واحد دیده ­بانی و تطبیق. برادر امیرخانی از دوستان و بچه محل­های شهید حاج حسین کابلی هستند.