برادر پاسدار سید محمود حسینی، جانباز 55 % با سابقه 58 ماه حضور در جبهه.  در عملیات کربلای یک (آزادسازی مهران) بر اثر انفجار گلوله توپ در سنگر دیده­بانی مجروح و پای راست خود را پیشکش درگاه الهی نمود. در این حادثه برادر کاظم بانان متقی دیده­بان آذری زبان و باصفا به شهادت رسید و جانباز شهید محمدعلی کرمی مجروح شد. سابقه حضور در جبهه 48 ماه.