اسامی برادران از جلو به عقب

رئیس علی ریوندی. حاج میثم نجفی. حاج محمد یداللهی. سال ۱۳۶۴ منطقه قفاس آبادان