برادر پاسدار حسن ترابی  (جانباز 70 %) در عملیات کربلای 4 مسئولیت ضد آتشبار تطبیق تیپ را بر عهده داشتند که در بمباران قرارگاه تاکتیکی دست راست و پای چپ خود را تقدیم درگاه الهی نمود. حاج حسن دو سال و اندی در جبهه­ های جنگ حضوری فعال داشتند.