بسیجی دو ساله برادر غلامرضا اشتری پس از اتمام خدمت تا پایان جنگ با عضویت بسیجی در یگان حضور داشتند. آخرین مسئولیت در دوران دفاع مقدس مسئول هدایت آتش تطبیق یگان. سابقه حضور در جبهه 48 ماه.