فروردین ماه:

۱_شهید پرویز حسن زاده چهل بازه / ۶-۱-۱۳۶۷

۲_شهید عباس پازن / ۹-۱-۱۳۶۷

۳_شهید علی تکلوبیغش  / ۹-۱-۱۳۶۷

۴_شهید اصغر سالک نظری رکنی / ۱۸-۱-۱۳۶۶

۵_شهید یعقوب برگی  / ۲۲-۱-۱۳۶۶

۶_شهید حسین حفیظی   / ۲۲-۱-۱۳۶۶

۷_شهید مصطفی عسگری   / ۲۲-۱-۱۳۶۶

۸_شهید مطلب کیان   / ۲۲-۱-۱۳۶۶

۹_شهید فرید هماتاش   / ۲۲-۱-۱۳۶۶

۱۰_شهید اسماعیل باقرپوراصل دونیق  / ۲۲-۱-۱۳۶۶

۱۱_شهید حبیب الله کریمی /۲۲-۱-۱۳۶۶

۱۲_شهید مصطفی رضازاده / ۲۳-۱-۱۳۶۵

۱۳_شهید حسین حاجی زمانعلی / ۲۷-۱-۱۳۶۶


اردیبهشت ماه:

 ۱_شهید نبی الله علیرضالو /۳-۲-۱۳۶۶

۲_شهید علیرضا صالحی ابهری /۷-۲-۱۳۶۵

۳_شهید داود شعبانی /۱۰-۲-۱۳۶۷

۴_شهید فضل الله جاپلقی  /۱۱-۲-۱۳۶۷

۵_شهید رمضان علینقی زاده /۱۲-۲-۱۳۶۵

۶_شهید علی اصغر  شیرکوند  /۱۶-۲-۱۳۶۶

۷_شهید مرتضی زواره محمدی /۱۷-۲-۱۳۶۵

۸_شهید اکبر یزدانی طالش  /۱۷-۲-۱۳۶۵

  9-شهید ناصر صمدی زینجناب  /۲۲-۲-۱۳۶۴

10-شهید جانعلی خوش باطن  /۲۶-۲-۱۳۶۶

11-شهید سیدعظیم محمدی  /۲۸-۲-۱۳۶۶

12-شهید اسداله قهرمانی /۲۹-۲-۱۳۶۶


خردادماه:

۱_شهید عیسی عباسیان /۱-۳-۱۳۶۷

۲_شهید محمد کریمی /۱-۳-۱۳۶۷

۳_شهید عباس حبیبی /۴-۳-۱۳۶۷

۴_شهید محمدرضا مهدوی  /۴-۳-۱۳۶۷

۵_شهید همایون کلانتری /۶-۳-۱۳۶۷

۶_شهید حسین کاظمی منش /۱۰-۳-۱۳۶۷

۷_شهید حسین پیرصنعان  /۱۱-۳-۱۳۶۷

۸_شهید کمال شکری /۱۱-۳-۱۳۶۷

۹_شهید حسن جعفری خاصه لر /۱۳-۳-۱۳۶۵

۱۰_شهید علی اصغر قمی /۱۵-۳-۱۳۶۷

۱۱_شهید کیومرث فیروزپور /۱۶-۳-۱۳۶۵

۱۲_شهید رضا بابتراش /۲۳-۳-۱۳۶۷


تیرماه:

۱_شهید کامران فرجی / ۴-۴-۱۳۶۴

۲_شهید مهدی مبارکی آغمیونی / ۱۰-۴-۱۳۶۷

۳_شهید علیرضا سیانکی / ۱۱-۴-۱۳۶۵

۴_شهید محرمعلی کتی / ۱۱-۴-۱۳۶۷

۵_شهید پرویز داودی / ۱۳-۴-۱۳۶۶

۶_شهید محمد تاجیک / ۱۵-۴-۱۳۶۵

۷_شهید محمدحسین خیرالهی  / ۱۵-۴-۱۳۶۵

۸_شهید محمدعلی جهانشاهی  / ۱۵-۴-۱۳۶۵

۹_شهید کاظم بانان متقی  / ۱۶-۴-۱۳۶۵

۱۰_شهید سید رضا زاهدی  / ۱۶-۴-۱۳۶۵

۱۱_شهید حبیب الله هادی پورکلدره / ۱۶-۴-۱۳۶۵

۱۲_شهید محمدحسن اسکندری / ۱۸-۴-۱۳۶۷

۱۳_شهید حسنعلی فراست / ۱۸-۴-۱۳۶۷

۱۴_شهید عبدالامیر شاکور / ۱۸-۴-۱۳۶۷

۱۵_شهید علی اکبر فلاح / ۱۸-۴-۱۳۶۷

۱۶_شهید ابوالقاسم تقوی / ۲۱-۴-۱۳۶۷

۱۷_شهید محمدحسن نصرالهی / ۲۸-۴-۱۳۶۷

۱۸_شهید مصطفی سمیعی پنجی  / ۳۱-۴-۱۳۶۷

۱۹_شهید محمدتقی میری / ۳۱-۴-۱۳۶۷

۲۰_شهید علی ماهی  / ۳۱-۴-۱۳۶۷

۲۱_شهید رسول نظری  / ۳۱-۴-۱۳۶۷


مردادماه:

۱_شهید زرعلی خزایی / ۳-۵-۱۳۶۵

۲_شهید نیازخان فروزنده  / ۴-۵-۱۳۶۶

۳_شهید علی اصغر پوردغائی  / ۹-۵-۱۳۶۵

۴_شهید سالم یوسف نژادیان   / ۱۷-۵-۱۳۶۵

۵_شهید یونس علی بهرامی  / ۱۷-۵-۱۳۶۷

۶_شهید رضاقلی لنگری   / ۱۷-۵-۱۳۶۷

۷_شهید علی بخش آرویی حسینی  / ۲۸-۵-۱۳۶۶

۸_شهید حسن خلخالی / ۳۰-۵-۱۳۶۴


شهریورماه:

۱_شهید مرادعلی توده فلاح / ۴-۶-۱۳۶۷


مهرماه:


۱_شهید علی اصغر بختیاری / ۱-۷-۱۳۶۶

۲_شهید اصغر ابوالحسنی نجف آبادی / ۷-۷-۱۳۶۶

۳_شهید سید امیر حاجی حبیب دلال / ۱۱-۷-۱۳۶۵

۴_شهید محمدمهدی سلمانی زارچی(سلیمانی) / ۱۶-۷-۱۳۷۴

۵_شهید نادر کریمی/ ۲۱-۷-۱۳۶۶


آبان ماه:

۱_شهید حاجی اکبر مرادمند ضیابری / ۵-۸-۱۳۶۵

۲_شهید حمدالله صداقت شعار / ۱۳-۸-۱۳۶۶

۳_شهید مهرداد نوروزی / ۲۱-۸-۱۳۶۷


آذر ماه:

۱_شهید احمد قاسمی / ۸-۹-۱۳۶۶

۲_شهید محمد محمدهاشمی / ۸-۹-۱۳۶۶

۳_شهید بهنام عقیقی (حقیقی)قاسم پور / ۱۵-۹-۱۳۶۷

۴_شهید محمدرضا راوری راد  / ۱۷-۹-۱۳۶۸

۵_شهید رحیم سلمانی  / ۱۸-۹-۱۳۶۴

۶_شهید فرج بایزان دهخوار قانی  / ۱۸-۹-۱۳۶۴

۷_شهید قنبرعلی غلامی  / ۲۵-۹-۱۳۶۶


دی ماه:

۱_شهید حسن بوربور / ۵-۱۰-۱۳۶۵

۲_شهید علیرضا جعفریحیی/ ۵-۱۰-۱۳۶۵

۳_شهید ابراهیم حاتمی/ ۵-۱۰-۱۳۶۵

۴_شهید سیروس دزفولی/ ۵-۱۰-۱۳۶۵

۵_شهید جواد قاسم کاظمی/ ۵-۱۰-۱۳۶۵

۶_شهید علیرضا فلاح لیائی/ ۵-۱۰-۱۳۶۵

۷_شهید اصغر آقابالازاده بیرنگ / ۷-۱۰-۱۳۶۵

۸_شهید یوسف دایی ماسوله/ ۱۳-۱۰-۱۳۶۴

۹_شهید یونس جعفری رزین/ ۱۸-۱۰-۱۳۶۵

9/1-شهید حمید فمی تفرشی  /۱۹-10-۱۳۶۵

۱۰_شهید علی اکبر افشارمطلق/ ۲۰-۱۰-۱۳۶۵

۱۱_شهید محمدحسین غلامی فشارکی/ ۲۰-۱۰-۱۳۶۵

۱۲_شهید علی توللی پور/ ۲۱-۱۰-۱۳۶۵

۱۳_شهید عیوض علی محمدی/ ۲۱-۱۰-۱۳۶۵

۱۴_شهید رحیم ابراهیمی فنا/ ۲۳-۱۰-۱۳۶۵

۱۵_شهید علی ابراهیمی/ ۲۳-۱۰-۱۳۶۵

۱۶_شهید سیاوش جعفری خانقاه/ ۲۳-۱۰-۱۳۶۵

۱۷_شهید عباس معینی خواه / ۲۳-۱۰-۱۳۶۵

۱۸_شهید حسن افتخاری / ۲۴-۱۰-۱۳۶۵

۱۹_شهید محمد صادقی / ۲۴-۱۰-۱۳۶۵

۲۰_شهید رمضانعلی اسفندیار / ۲۷-۱۰-۱۳۶۵

۲۱_شهید حسین کابلی / ۲۹-۱۰-۱۳۶۵

۲۲_شهید حسن(داور)شیری/ ۲۹-۱۰-۱۳۶۵

۲۳_شهید مصطفی آقاجانی / ۳۰-۱۰-۱۳۶۵

۲۴_شهید غلامرضا جعفریان  / ۳۰-۱۰-۱۳۶۵

۲۵_شهید هدایت الله (حسین) سنگرگیر  / ۳۰-۱۰-۱۳۶۴


بهمن ماه:

۱_شهید ابوالفضل هاشمی / ۶-۱۱-۱۳۶۵

۲_شهید علیرضا شیرکوند / ۱۰-۱۱-۱۳۶۵

۳_شهید کاظم رضایی صدرآبادی / ۱۰-۱۱-۱۳۶۵

۴_شهید علی صالحی فرد / ۱۰-۱۱-۱۳۶۵

۵-شهید مهدی امیرخانی / ۱۲-۱۱-۱۳۶۵

۶_شهید حمیدرضا صادقی / ۱۴-۱۱-۱۳۶۴

۷_شهید محمود آتشگر / ۱۵-۱۱-۱۳۶۵

۸_شهید حضرت قلی التج / ۱۸-۱۱-۱۳۶۵

۹_شهید خلیل بختیاری / ۱۸-۱۱-۱۳۶۵

۱۰_شهید حسین علی عسکری / ۱۸-۱۱-۱۳۶۵

۱۱_شهید حسن عزیزی / ۱۹-۱۱-۱۳۶۵

۱۲_شهید محمدعلی زرآبادی پور / ۲۳-۱۱-۱۳۶۵

۱۳_شهید محمدرضا زمانی / ۲۴-۱۱-۱۳۶۴

۱۴_شهید جمشید مومنی / ۲۴-۱۱-۱۳۶۵

۱۵_شهید سیدموسی حسینی / ۲۵-۱۱-۱۳۶۵

۱۶_شهید عسگری معصوم نیا / ۲۵-۱۱-۱۳۶۴

۱۷_شهید محمدرضا قلندری / ۲۶-۱۱-۱۳۶۴

۱۸_شهید شاهرخ پناهی شانشین / ۳۰-۱۱-۱۳۶۴

۱۹_شهید عباس بادپا / ۳۰-۱۱-۱۳۶۴

۲۰_شهید منصور علیزاده / ۳۰-۱۱- ۱۳۶۴

۲۱_شهید غلامرضا میرزاآقایی / ۳۰-۱۱-۱۳۶۴

۲۲_شهید سید سعید میرشاه ولدی / ۳۰-۱۱-۱۳۶۴


اسفند ماه:

۱_شهید عزیز مشاق طلوعی / ۳-۱۲-۱۳۶۶

۲_شهید رجبعلی بخشی یل آبادی / ۸-۱۲-۱۳۶۶

۳_شهید حسن عباسعلی شمیرانی / ۱۳-۱۲-۱۳۶۴

۴_شهید عباس رحیمی / ۱۶-۱۲-۱۳۶۵

۵_شهید یوسف احمدی جاجانی / ۲۰-۱۲-۱۳۶۷

۶_شهید بهرام مهرآبادی / ۲۲-۱۲-۱۳۶۳

۷_شهید سیدمحی الدین احمدی / ۲۶-۱۲-۱۳۶۴

۸_شهید جمشید باباش زاده / ۲۸-۱۲-۱۳۶۶

۹_شهید عباس برنگی / ۲۸-۱۲-۱۳۶۶

۱۰_شهید مهدی معموری / ۲۸-۱۲-۱۳۶۶

۱۱_شهید مرتضی نورایی /۲۸-۱۲-۱۳۶۶