شلمچه:

۱_شهید علی ابراهیمی

۲_شهید رحیم ابراهیمی فنا

۳_شهید محمود آتشگر

۴_شهید رمضانعلی اسفندیار

۵_شهید علی بخش آرویی حسینی

۶_شهید علی اکبر افشارمطلق

۷_شهید اصغر آقابالازاده بیرنگ

۸_شهید مهدی امیرخانی

۹_شهید رضا بابتراش

۱۰_شهید فرج بایزان دهخوار قانی

۱۱_شهید خلیل بختیاری

۱۲_شهید علی اصغر بختیاری

۱۳_شهید یونس علی بهرامی

۱۴_شهید یعقوب برگی

۱۵_شهید رجبعلی بخشی یل آبادی

۱۶_شهید حسن بوربور

۱۷_شهید ابوالقاسم تقوی

۱۸_شهید علی توللی پور

۱۹_شهید فضل الله جاپلقی

۲۰_شهید علیرضا جعفریحیی

۲۱_شهید سیاوش جعفری خانقاه

۲۲_شهید یونس جعفری رزین

۲۳_شهید عباس حبیبی

۲۴_شهید سیدموسی حسینی

۲۵_شهید حسین حفیظی

۲۶_شهید حسن خلخالی

۲۷_شهید جانعلی خوش باطن

۲۸_شهید سیروس دزفولی

۲۹_شهید عباس رحیمی

۳۰_شهید کاظم رضایی صدرآبادی

۳۱_شهید اصغر سالک نظری رکنی

۳۲_شهید مصطفی سمیعی پنجی

۳۳_شهید حسن شیری 

۳۴_شهید علی اصغر شیرکوند

۳۵_شهید علیرضا شیرکوند

۳۶_شهید محمدصادقی

۳۷_شهید علی صالحی فرد

۳۸_شهید حسین علی عسکری

۳۹_شهید مصطفی عسگری

۴۰_شهید عیوض علیمحمدی

۴۱_شهید محمدحسین غلامی فشارکی

۴۲_شهید علیرضا فلاح لیائی

۴۳_شهید حمید فمی تفرشی

۴۴_شهید جواد کاظم قاسمی

۴۵_شهید احمد قاسمی

۴۶_شهید اسدالله قهرمانی

۴۷_شهید حسین کاظمی منش

۴۸_شهید حسین کابلی _کربلای ۵

۴۹_شهید محرمعلی کتی

۵۰_شهید نادر کریمی

۵۱_شهید مطلب کیان

۵۲_شهید رضاقلی لنگری

۵۳_شهید علی ماهی

۵۴_شهید محمد محمدهاشمی

۵۵_شهید سیدعظیم محمدی

۵۶_شهید عباس معینی خواه _کربلای ۵

۵۷_شهید محمدرضا مهدوی

۵۸_شهید جمشید مومنی

۵۹_شهید محمدتقی میری 

۶۰_شهید ابوالفضل هاشمی

۶۱_شهید سالم یوسف نژادیان

انفجار موقعیت نبوی

شهید بهنام عقیقی قاسم پور

جاده اهواز

۱_شهید اصغر ابوالحسنی نجف آبادی

۲_شهید مصطفی آقاجانی

۳_شهید غلامرضا جعفریان

۴_شهید ابراهیم حاتمی

۵_شهید سیدامیر حاجی حبیب دلال

۶_شهید زرعلی خزایی،کرخه

۷_شهید پرویز داودی،،،کرخه

۸_شهید محمد رضا راوری راد ،،،سراه حسینیه

۹_شهید قنبرعلی غلامی ،،جاده اهواز اندیمشک

۱۰_شهید نیازخان فروزنده،،کرخه

۱۱_شهید حاجی اکبر مرادمندضیابری

۱۲_شهید مهرداد نوروزی

کوشک:

۱_یوسف احمدی جاجانی


فاو:

۱_شهید پرویز حسن زاده چهل بازه

۲_شهید مصطفی رضازاده

۳_شهید مرتضی زواره محمدی

۴_شهید حمیدرضا صادقی

۵_شهید سیدسعید میرشاه ولدی _والفجر۸

۶_شهید اکبر یزدانی طالشی

جزیره مجنون:

۱_شهید سیدمحی الدین احمدی

۲_شهید یوسف دایی ماسوله

۳_شهید رحیم سلمانی

۴_شهید حمدالله صداقت شعار

۵_شهید ناصر صمدی زینجناب

۶_شهید حسن عباسعلی شمیرانی

۷_شهید نبی الله علیرضالو

۸_شهید کامران فرجی

۹_شهید محمدرضا قلندری

۱۰_شهید بهرام مهرآبادی _عملیات بدر

خرمشهر:

۱_شهید محمدحسن اسکندری

۲_شهید اسماعیل باقرپور اصل دونیق

۳_شهید حسین حاجی زمانعلی

۴_شهید عبدالامیر شاکور 

۵_شهید حسنعلی فراست ،بیت المقدس

۶_شهید علی اکبر فلاح

۷_شهید محمد کریمی

۸_شهید حبیب الله کریمی

۹_شهید رسول نظری

پاسگاه زید :

۱_شهید حضرت قلی التج

۲_شهید عیسی عباسیان

۳_شهید حسن عزیزی

۴_شهید فرید هماتاش

آبادان:

شهید حسن افتخاری_ پل مارد

۱_شهید عباش بادپا 

۲_شهید شاهرخ پناهی شانشین 

۳_شهید مرادعلی توده فلاح _پل مارد

۴_شهید محمدعلی زرآبادی پور_پل مارد

۵_شهید محمدرضا زمانی

۶_شهید هدایت الله سنگرگیر 

۷_شهید علیرضا صالحی ابهری

۸_شهید رمضان علینقی زاده

۹_شهید منصور علیزاده

۱۰_شهید کیومرث فیروزپور

۱۱_شهید عسگری معصوم نیا

۱۲_شهید غلامرضا میرزاآقایی

شیخ سله:

۱_شهید جمشید باباش زاده

۲_شهید عباس برنگی

۳_شهید علی اصغر قمی

مهران:

۱_شهید کاظم بانان متقی

۲_شهید علی اصغر پوردغائی

۳_شهید محمد تاجیک

۴_شهید حسن جعفری خاصه لر

۵_شهید محمدعلی جهانشاهی

۶_شهید محمدحسین خیرالهی 

۷_شهید سیدرضا زاهدی

۸_شهید علیرضا سیانکی

9-حبیب الله هادی پورکلدره

شاخ شمیران:

۱_شهید عباس پازن

۲_شهید علی تکلوبیغش

۳_شهید مهدی مبارکی آغمیونی

۴_شهید محمدحسن نصرالهی

۵_شهید مرتضی نورایی

دربندیخان:

۱_شهید حسین پیرصنعان

۲_شهید کمال شکری

۳_شهید همایون کلانتری

سرسوروان:

۱_شهید عزیز مشاق طلوعی

حلبچه:

۱_مهدی معموری