http://s7.picofile.com/file/8379056142/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8379056168/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85.jpg

گلزار شهدا : عباسی

آذربایجان شرقی – تبریز