برای مشاهده زندگینامه وتصاویر بیشتر، بر روی نام شهید کلیک نمایید

1-شهیدجعفری خاصه لر- حسن5-شهیدابراهیمی فنا -رحیم9-شهیدجاپلقی- فضل الله13-شهیدشعبانی-داود17-شهیدشیری-حسن (داور)19-شهیدحسن زاده چهل بازه- پرویز20-شهید عسگری -حسین علی21-شهیدفراست-حسنعلی25-شهیدکاظمی منش-حسین27-شهیدمعموری-مهدی30-شهیدبخشی یل آبادی-رجبعلی