عکس هنری گرفته شده توسط علی احمدزاده عکاس تیپ ۶۳ خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم در ساختمانهای ۵ طبقه سپاه در اهواز . قدیریمنطقه شلمچه
همراه همرزمان پس از یک روز سخت جنگ ولی روحیه بالا
که تعدادی هم پس از عکس شهید شدند
سه خطاط تیپ ۶۳ خاتم الانبیا
قدیری . استاد فخاری(نشسته). استاد اسماعیلی(راست)قدیری . خاوری . کارایجاد